Vertimas ir teksto lokalizavimasEUROTRADUS teikiamos paslaugos – vertimas raštu, vertimas žodžiu ir lokalizavimas. Ypatingą dėmesį skiriame kokybei. Vertimus raštu atliekame griežtai vadovaudamiesi tarptautinio vertimo paslaugų standarto ISO 17100 reikalavimais. Tekstas išverčiamas ir suredaguojamas. Redaguoja kalbos redaktorius arba kitas vertėjas, prireikus tikrina arba konsultuoja atitinkamos srities specialistas. Laikomės esminio principo – vertėjai verčia tik į savo gimtąją kalbą. Tekstų ir juose vartojamų terminų vientisumą užtikriname naudodamiesi vertimo atminties ir terminijos tvarkymo programomis. Priklausomai nuo klientų reikalavimų ir projekto specifikos, teikiame konvertavimo ar maketavimo paslaugas. Prieš atiduodami klientui atliekame galutinę kokybės kontrolę. Be to, išverstus ir suredaguotus tekstus reguliariai tikrina ir specialias formas pildo už kokybę atsakingas vyriausiasis vertėjas. Taip nuolat kontroliuojame vertėjų ir redaktorių darbo kokybę.

Lokalizavimas – tai teksto vertimas ir pritaikymas tam tikrai šaliai, kultūrai. Lokalizuojame programinę įrangą, interneto svetaines, instrukcijas, reklaminius tekstus ir pan.

Verčiame žodžiu (nuoseklusis ir sinchroninis vertimas) bet kokio lygio susitikimuose – nuo privačių pokalbių, verslo susitikimų iki aukščiausio vyriausybinio lygio konferencijų.