Kokybės ir projektų valdymas

Visiems vertimo projektams taikome kompleksinę kokybės valdymo sistemą. Projektus tvarkome vadovaudamiesi tarptautiniu vertimo paslaugų kokybės standartu ISO 17100. Be kita ko, tai reiškia keturių akių principą – vertimus redaguoja kalbos redaktorius arba kitas vertėjas. Prireikus tikrina arba konsultuoja atitinkamos srities specialistas.

Be to, išverstus ir suredaguotus tekstus reguliariai tikrina mūsų kokybės vadovas – taip nuolat kontroliuojame vertėjų ir redaktorių darbo kokybę. Pagal minėtame standarte apibrėžtus kvalifikacijos reikalavimus taip pat atrenkame įmonės darbuotojus.

Pasitelkę vertimo atminties programas, atliekame automatines kokybės patikras, papildančias kokybės kontrolės procesus.

Atsižvelgdami į klientų reikalavimus ir projekto specifiką, teikiame konvertavimo ar maketavimo paslaugas.

Projekto eiga